Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

Bir konutun inşası, zaman, emek ve sermaye yatırımları için önemli miktarda yatırım gerektiren sorumlu bir iştir. Binaların sahaya yanlış yerleştirilmesi, binaların yıkılması da dahil olmak üzere öngörülemeyen zorluklara neden olabilir. Daha küçük ayrıntılarda hata yapabilirsiniz: örneğin, ülkedeki komşular arasındaki polikarbonat çit davaya neden olabilir. Bunu önlemek için, sahadaki binalar arasındaki mesafeyi belirleyen belli standartlara uymak gerekir. Herhangi bir nesnenin inşası için kuralları belirten ana yasama belgesine SNİP - Yapı Yönetmeliği ve Kuralları adı verilir. Mimari, yangın ve sıhhi şartlara göre binaların sahadaki yerleri, çitler ve dış mekan yapıları hakkında tavsiyeler içerir. Bu standartlarda, çitten ne kadar uzakta bir ev ve diğer yapılar inşa edebileceği, ağaç dikmenin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

Kentsel ve kırsal yerleşimlerin planlama ve inşaat kuralları SNiP'yi düzenler

Planlama çitlerinde bina kodları

Bir komployu bir caddeden veya komşu bir evden ayıran bir çit kurarken, yalnızca istekleriniz tarafından yönlendirilemezsiniz. Bitişik alanlar arasında bir çit oluşturun - yalnızca belirli gereksinimlere uygun olabilir. Aynısı evler arasındaki mesafe için de geçerlidir.

Çitlerin ve çitlerin ne kadar uzakta olması gerektiğini normalleştiren çok sayıda belge var. Bunlardan ilki, 1972'de geliştirilen SNiP No. 441'dir. Belge, tellerin komşular - 1.5 m ile dış çit - 2.2 m arasındaki izin verilen azami yüksekliğini gösterir ancak yerel idari makam bu değere ilişkin kendi düzeltmelerini yapabilir. Bu, belirli bir yerel ayar için mimari veya diğer gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, çitlerin inşaatından önce, izin verilebilir yüksekliğe sahip parametrelerin öncelikle yerel belediye yetkililerinden öğrenilmesi gerekmektedir.

Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

Yangın yönetmelikleri, çitin montajını düzenler. Bir açık yangın durumunda güvenlik bakış açısı. Kalabalık binalar, büyük ağaçların hemen yakınında, yangın çok hızlı bir şekilde yayılabilir.

Sıhhi ve evsel tavsiyeler hava, toprak ve su kirliliğini ve istenmeyen kokuların yayılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Bu, fosseptikler inşa ederken, küçük hayvan ve kümes hayvanları tutmak için ahırlar ve köpekler için mahfazalar yaparken çok önemlidir. SNiP, evden komşunun çitine olan asgari mesafeyi belirtir. Mesafesi, ölçüsü 50 cm'yi geçerse yapının tabanından veya çıkıntılı kısmından ölçülür.

Komşu bölgelerdeki binalar arasındaki mesafeyi tanımlayan normların ihlali ciddi sonuçlara neden olabilir: komşularla yanlış anlaşılmalar, mahkeme işlemleri, yasa ile ilgili sorunlar .

Bu nedenle, inşaat sırasında uygulamak için SNiP'nin gerekliliklerini dikkatlice okumanız gerekir.

Komşuların evleri arasında izin verilen mesafe

Konut arsası, özel bir binada satın alındıysa, komşuların yaşadığı, bir ev inşa edilirken, mevcut binalar dikkate alınmalıdır.

Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

Binaların yangına dayanıklılık kategorileri

SNiP'nin gereksinimlerine göre, binadan alanın sınırına kadar olan mesafe, yapı malzemesine bağlıdır :

 • Daha ileride, mevcut ahşap binadan çekilmeniz gerekiyor: Yeni bir ahşap evin yapımında 15 m ve taş, tuğla ve betonda 10 m.
 • Eğer her iki ev de tuğladan veya betondan yapılmış, ancak ahşap zeminlere sahipse, aralarındaki mesafe 8 metreden az olmamalıdır.
 • En yakını yanmayan malzemelerden yapılmış, ahşap elemansız yapılardan yapılabilir. 6 m
 • Evlerin 2-3 katı olması durumunda, aralarındaki güvenli mesafe 15 m'den fazladır.

Özel bölüm içindeki nesnelerin konumu kesinlikle yangın yönetmeliklerine göre düzenlenmemiştir.

Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

Komşu evler arasındaki izin verilen minimum mesafe 6 m
Sitemizde bina bağlantıları bulabilirsiniz ev tasarımı hizmeti sunan şirketler. Doğrudan temsilcilerle iletişim kurmak için, "Düşük katlı Ülke" evlerinin sergisini ziyaret edebilirsiniz.

Müteahhitlikten çitlere olan mesafeler

Bina yönetmelikleri, binadaki çitlerin çitle ilgili konumunu düzenler:

 • Bahçe aletleri veya garaj depolamak için bir ahır inşa etmeyi planlıyorsanız Çitten asgari mesafe 1 m olmalı, çatının eğimi sitenize yönlendirilmelidir.
 • Ahırda küçük canlılar yetiştirmesi gerekiyorsa, alanın sınırlarından en az 4 m geri çekilmeli, organik gübre üzerindeki seralar çitle aynı mesafeye yerleştirilmelidir.
 • Açık ateş kullanıldığı yerlerde yangın tehlikesi yüksek olan yapıların, binanın 5 metreye kadar yaklaştırılması tavsiye edilmez Bu listede banyo, kazan daireleri ve katı yakıtlı saunalar.
 • Garajdan tellere olan mesafe en az bir metredir. Ancak sadece binaların geri kalanı çitlerden 6 metre uzakta ise

Arsaların üzerindeki binaların düzeni sadece yasa ile ilgili sorunlardan kaçınmak için değil, aynı zamanda rahat ve güvenli bir şekilde çalışması için de göz ardı edilmemelidir. bu binalar.

  Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

  Sıhhi ve yangın yönetmelikleriyle belirlenen binalardan çitlere kadar olan mesafelere izin verin
  • Çitin 2,5 m'den daha yakın olmayan bir alana duş ve tuvalet konulabilir. Aynı anda gaz yakıtı ve elektrik banyoları ve saunalar inşa edilebilir.
  • Uzun boylu ağaçların yayılması çitlerden 3 m'den daha yakın olmamalıdır. Gövdenin merkezinden arsanın kenarına kadar olan mesafe belirlenir. Bu şart altında, tacın gölgesi komşularınızı engellemeyecektir.
  • Srednerosly ağaçları 2 metreden daha yakına ekilemez. Ve çalılar - alanın sınırlarından 1 m.

  Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

  Yapı kodlarında, binalar, dikimler ve çit arasındaki minimum izin verilen mesafe
  İlginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede ucuz bir çit hakkında bilgi edinin.

  Çitin komşunun pencerelerinin önündeki yüksekliği

  Araziler arasındaki çit, yakınlarda yaşayan komşulara rahatsızlık vermemelidir. Yükseklik için gerekenler büyük ölçüde çitin tipine bağlıdır.

  Bir tasarımın ızgara veya ağ olması durumunda, çit 1,5 m'den daha yüksek olamaz.

  Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

  Elek çitleri, çitler için izin verilen maksimum yüksekliğe sahip olabilir - 1,5 m

  sağır çitlerin yüksekliği 0,70 m'den fazla olmamalıdır Bu boyut önerilen değeri aşarsa, komşulardan yazılı izin almalısınız. Bir çatışma olursa, gerekli olabilir.

  Saydam malzemelerle maksimum 1,5 m değerine kadar yarı saydam malzemelerle 0,70 m yüksekliğinde boş bir çit yapılmasına izin verilir.

  Yardım! Bazı bölgelerde, şeffaf çitlerde 2,2 m'ye ve sağırlara - 0,75-1,5 m'ye kadar bir artışa izin verilir.

  Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

  Sağır çit ızgara, ızgara, açıklıkları olan ahşap bir kasa ile genişletilebilir.

  5 cm'den kalın bir çit takarken, sitenizin topraklarında bulunmalıdır. Sınırda büyük kalınlıkta bir inşaat yapılması gerekiyorsa, komşuların yazılı onayı gerekir.

  Sahaya monte edilen çit, komşu bir evin eriyik ve yağmur suyunun sular altında kalmasına neden olursa, drenaj yapılmalıdır, aksi takdirde çitin tasarımı değiştirilmeli veya yıkılmalıdır.

  Normlar ve kurallar açısından hiçbir şikayet, süs ve meyve çalılarından kafes, ağ çit veya çit kurulumundan kaynaklanmayacaktır.

  Yönetim Kurulu çitler toplam alanın% 50'sinden boşluk bırakmalıdır.

  Çit için kullanılan malzemeler ve yapılar emniyetli, emniyetli bir şekilde tutturulmuş ve keskin çıkıntılı parçalara sahip olmamalıdır.

  Sermaye çitleri ancak site sınırları kadastro bürosuna kaydedildikten sonra kurulabilir. Ondan önce, örneğin bir zincir bağlantı ağından geçici bir çit kullanmanız gerekir.

  Bir site satın aldıktan sonra ilk önce düşünmeniz gerekenler, aşağıdaki videoya bakın:

  Site içinde binalar nasıl düzenlenir

  İnşaattan önce, konut ve ev binalarının bulunduğu bir alan planı yapmak gerekir. Sahadaki tesislerin yapımını düzenleyen ana yasa, SNiP 30-02-97. İnsan sağlığının güvenliğini ve korunmasını amaçlayan yazılı öneriler. Belge, sitenin içinde nesneler oluşturmanın ne kadar mümkün olduğunu göstermektedir:

  • Bir konut, bodrum katına en az 12 m yakın mesafede, bir çukurlu bir tuvalet, kümes hayvanları için bir kulübe ve küçük bir hayvancılık bulunmalıdır.
  • Bir septik tank, bir tuvalet, bir kompost yığını, kuyudan 8 m'den daha uzak bir mesafede düzenlenir.
  • Duş, banyo, sauna - apartman ve mahzenlere en az 8 m.

  Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

  alanı içindeki binalar arasındaki izin verilen mesafe! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede, oluklu mukavva çiti için direkleri okuyun.

  Hayvanlar ve bir ev ile birlikte çapa bloğunun bitişik bir konumu ile - girişler ayrı olarak düzenlenir ve birbirinden en az 7 m mesafede birbirinden çıkarılır.

  Ev ile ev arasındaki minimum mesafeyle ilgili sağlık normlarına kesinlikle uymalısınız. artan epidemiyolojik riski olan nesneler. Bitişik alanlar da düzenlemelere tabidir.

  videoda ayrıntılı olarak açıklanan, kendi arsa üzerinde inşaat nasıl planlanır:

  Yoldan eve olan mesafe

  İnşaat sırasında evler "kırmızı çizgi" terimini kullandı. Özel bir site ile bir cadde veya geçit arasındaki sınırı işaretler.

  Çit doğrudan “kırmızı çizginin” üzerine yerleştirilmişse, kapı açılır ve kapı içeriye doğru açılmalıdır. Araçların geçişi ve yayaların geçişi bozulduğu için koşullu hat hiçbir durumda engellenemez ve yapılamaz.

  SNiP 30-02-97 "kırmızı çizgi" ile arasındaki mesafeyi belirler:

  • konut inşaatı - 5 m;
  • müştemilatı - 5 m. >

  Sitenin bir cadde (adı olan), ancak bir geçit (adı olmayan bir şerit) ile sınırlandırılmadığı durumlarda, bu mesafeler eşittir:

  • meskene - 3 m,
  • ek binaya - 5 m.

  Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

  Binadan sitenin sınırına olan mesafe - "kırmızı çizgi" sokakta tip

  Bu değerler zorunludur, önerilmez. Bu fıkranın ihlali durumunda, yerel makamlar çitin ve binanın bile sökülmesini talep edebilir. Ek olarak, telden yola kadar olan asgari mesafe, döşenen haberleşmeye bağlı olacaktır.

  Çitin ne kadar uzağında, bahçe arsasında bir ev inşa etmek mümkündür

  Normlara göre, çitin konut evine olan uzaklığı 3 metreden az olamaz. Binanın arsanın kenarına taşınması sadece yakın değildir. katı kurallar için, aynı zamanda sağduyu için. Sokak gürültüsünden ve meraklı gözlerden korunmaya ek olarak, böyle bir boşluk binanın bakımını ve dış onarımını yapma fırsatı da sağlayacaktır.

  Komşu sitenin sahibiyle daha yakın bir mahalleden memnun olduğu konusunda bir anlaşma olsa bile, bu maddeyi ihlal etmek gerekli değildir. Bir ev inşa edilirken çitle asgari mesafeye uyulmaması, genellikle mahkemede yargılanmalara yol açabilen sivil çatışmanın nedenidir. Sinirler ve para harcanacak ve mahkeme yasaları ihlal eden kişinin lehine olmayan bir karar verecek. Normlara uyulmaması büyük idari para cezalarına ve hatta yapının sökülmesine yol açacaktır.

  Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

  Binaların yanlış konumlandırılmasından dolayı komşularla anlaşmazlık olursa, çit genellikle yasal işlemlerle sonuçlanır

  Planlama yaparken Bir ev inşa etmek, bulunduğu yerin gereklerini dikkate almak zorundadır. Arsa sınırından binaya kadar olan mesafeler şu şekilde belirlenir:

  • “Kırmızı çizgiden” çitin arkasında bir sokak olması durumunda 5 m, geçit varsa 3 m.
  • Komşunun evi arasındaki mesafe bölünmüş olmalı, bu da yangın güvenliği anlamına gelir. Oluşturulan malzemelerin yanıcılığına ve mevcut binaya bağlı olarak, 6 ila 15 m arasında olabilen minimum bir değer seçin.
  • Aynı zamanda, koşul - ev ile çit arasındaki mesafe en az 3 m olmalıdır.

   Bir konutun bir garaj veya bina ile birleştirilmesi durumunda, çitin mesafesinin 3 m olduğu varsayılır.

   Kalan ev eşyaları, komşu arsa ve ev ile ilgili kısıtlayıcı normları gözetirken, evden izin verilen asgari mesafeden daha yakın değildir .

   Çite ne kadar mesafede bir ev inşa edebilirsiniz, müştemilatlar: Çite gereklilikleri

   İlginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede, tuğla ve kaplamadan yapılmış çitle ilgili bilgileri okuyun.

   Sonuç

   Bir ev inşasında ilk adım, bina yönetmelikleri ve yönetmelikleri ile dikkatlice aşina olmaktır. Belgede belirtilen şartlara uygunluk, komşular ve otoritelerle sorunların önlenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, site üzerinde doğru bir şekilde konumlandırılmış olan konut binaları, müştemilatlar yangın riskine daha az maruz kalmaktadır ve çevreyi kirletmemektedir. İnşaat sırasındaki normlara uymak mülkünüzün ve sağlığınızın güvenliğini garanti eder.

  Arama

  İlgili Makaleler