Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Eşyanın konusu tavan onarımı için bir tahmindir. İhale organizasyonu tarafından yürütülen herhangi bir işlem ile sonuçta bina ve yapıların bu onarımı veya bakımı yapılmalıdır. Ödemenin temeli, sözleşmeye ekli olan ve bunun bir parçası olarak yapılan tahmindir. Yani, hangi işlemlerin ve müşterinin ne kadar ödeme yapması gerektiğine dair puanların listelendiği temel bir belgedir. Makale, hangi temelde nasıl bütçe yapılacağını ve ayrıca farklı çatı kaplama malzemeleriyle kaplı çatıya yönelik bazı bütçe örnekleri sunacak.

Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Çatının tamirini tahmin etmek karmaşık ve sorumlu bir süreçtir

'in tahmini nedir > Daha önce olduğu gibi Yukarıdakiler muhasebe ve planlama faaliyetleri için gerekli bir belgedir. Onarım çalışmaları sırasında yapılacak inşaat işlemlerini ve ayrıca gerekli malzemeyi açıkça belirtir. Ayrıca, tahminlere dayanarak, çatının onarımı için harcanan zamanı kolayca planlayabilirsiniz. Tabii ki, bazı faktörlerin dikkate alınması ve değişiklik olarak kabul edilmesi gerekecektir.

Bu belgenin ne şekilde derlendiğine dayanarak

Çatı için bir tamir tahmini yapmanın bazı kriterleri vardır:

 • Çatı ne tür çatı kaplama malzemesi kaplar? Çatı kaplamanın çeşitliliğinin onarım için ayrılan bütçeyi belirlediği açıktır. Örneğin, yumuşak bir çatının tamirine ilişkin tahmin, seramik karolarla kaplı bir çatının tamirinden daha ucuz olacaktır. Sebep - onarım işlemlerini gerçekleştirme sürecinde bazılarının değiştirilmesi gerekecek olan ürünlerin farklı fiyatları.

Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Çatının hasar derecesi
 • Çatının hasar derecesi. Örneğin, eğer bir bina uzun bir süre boyunca işletiliyorsa, büyük olasılıkla çatısı önemli derecede aşınma geçirmiştir. Bu nedenle, çatı kaplama malzemesinin tamamen veya kısmen değiştirilmesi gerekecektir. Evin 10 yıldan daha uzun bir süredir işletilmemesi durumunda onarım, bir bedel karşılığında çok daha ucuz olan birkaç elemanın değiştirilmesine neden olacaktır.

 • Çatı yapısı boyutları . Burada her şey açık: çatı alanı ne kadar büyükse, o kadar fazla malzeme, zaman ve emek harcanacak.

 • Binanın konumu . Şehir sınırları dahilindeyse, ulaşım maliyetleri minimum olacaktır. Evin yüklenicinin tabanından uzakta olması durumunda, müşteri buna göre inşaat malzemelerinin ve insanların taşınması için ödeme yapmak zorunda kalacaktır.

 • Sezonu aynı zamanda bütçelemeyi etkileyen önemli bir faktördür. Kışın, tüm işlerin yapılması daha zordur ve bu nedenle fiyat daha yüksek olacaktır.

Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Kışın tavanın onarımı,
tahmini maliyetini artırır.
Sitemizde hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. bir kır evi yapımı için Moskova banliyölerinde popüler . Filtrelerde istenen yönü, gaz, su, elektrik ve diğer haberleşmelerin varlığını ayarlayabilirsiniz.

Onarımlar için bir tahmin nasıl yapılır

Her şey siteyi uzman ziyareti ile başlar. Çatı yapısını denetlemeli ve yapılacak işin kapsamını belirlemelidir. Denetime dayanarak hatalı bir işlem yapılır. Bu belge çatının durumunu, aşınmasını, kusur ve kusurların sayısını, çatı yapısının boyutunu gösterir. Ayrıca yalnızca onarımın mı yoksa yeniden yapılanmanın mı yapılmasının gerekli olup olmadığı. Arızalı hareketlerde çatı malzemesinin tipini, makaslama sisteminin yapısını ve payandaları gösterdiğinizden emin olun. Yani, uzman çatıyı tamamen analiz etmeli ve teknik durumunu belirlemelidir.

Tahminin esasını oluşturan bu belgedir. Örneğin, birkaç çatı kaplama kaplamasını düşünelim; ilk, yumuşak bir çatının çatı kaplama işi için bir tahmin olacaktır.

Makaleler açısından, tahmindeki ilk madde söküm işini gösterir:

 • çatı kaplamasını çıkarma; şap çimento-kum harcı;

 • izolasyon keki sökülürken;

 • gerekirse, parapetleri sökün;

 • drenaj sisteminin kısmen sökülmesi, bu esas olarak saçak çıkıntılarının altında bulunan alıcı huniler ve oluklar ile ilgilidir;

 • birleşim alanlarının sökülmesi.

Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Bir uzman, çatı arızası yapar
hizmetler çatının tasarımı ve onarımı . Doğrudan temsilcilerle iletişim kurmak için, "Düşük katlı Ülke" evlerinin sergisini ziyaret edebilirsiniz.

Onarım tahmininde tüm kalemlerin bulunmayacağı açıktır. Bu, arızalı bir davranışta sabitlenmeyen, bazıları düşebilecek işlerin tam bir listesidir.

İkinci ürün restorasyon çalışmaları ile ilgili makaleler:

 • parapetlerin yapımı;

 • çatı tabanının onarımı: çatlakların onarımı, yuvalar ve diğer şeyler;

 • primer muamele;

 • koruyucu tabakaların düzenlenmesi ile yalıtıcı bir kekin restorasyonu: buhar ve su yalıtımı;

 • şap dolgu maddesi;

 • birleşme alanlarını hesaba katarak çatı kaplama malzemesi montajı.

Çatının bakımının mevcut olandan çok farklı olduğuna dikkat edin. Örneğin, örneğin zonaların döşendiği bir sığır çatısı tamir ediliyorsa, büyük bir tamir kolu kafes sistemine yapılan onarımları ve sürekli bir çıtayı içerir. Bu da inşaat malzemesi alımı ve büyük işçilik maliyetleri için büyük bir finansal yatırımdır.

Çatı onarımı ile ilgili iş listesinin, kullanılan çatı kaplama malzemesine ve en son teknolojilerin kullanımına bağlı olarak değişebileceğini ekledik. Örneğin, yumuşak bir çatı metal bir kaplama ile değiştirilirse. Buradaki onarım, yalnızca rulo çatı kapağının sökülmesi ve metal kaplamanın sıcak teknolojiler ve bitümlü bir yapışkan bileşimi kullanılmadan kurulmasından ibarettir.

Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Yumuşak bir çatı onarımı için bir kusur listesi örneği (eylem)

Ve onarım işini tahmin ederken dikkate alınması gereken başka bir kriter . Bu özel ekipman kullanımıdır. Çok katlı binaların çatısında onarımlar yaparken bu çok önemlidir. Ev ne kadar yüksekse, kullanılan ekipman için o kadar fazla para ödemek zorunda kalacak. Bu bakımdan, tek katlı bir çatı yapısının onarımı çok daha ucuzdur. Sonuçta, neredeyse tüm inşaat malzemeleri elle kaldırılıyor.

Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Özel ekipman kullanımı, tahmini maliyetini
artırır Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede Ondulin çatı: çatı kaplama işi için tesisat maliyetini ve fiyatları etkileyen nedir .

Konunun özeti veya tahmin formunda belirtilenler

Böylece, yukarıdakileri özetleyerek, konut, endüstriyel ve ofis binalarının çatıları üzerindeki onarım çalışmaları tahmininin aşağıdaki konumlardan oluştuğu sonucuna varabiliriz:

 1. Onarımların listesi. Yani, noktalar inşaat işlemlerinin sırasını ve her birinin hacmini gösterir.

 2. Tür ve türe göre gereken yapı malzemesi miktarı.

 3. Gerekli inşaat malzemeleri fiyatı. Bir an var. Kesin fiyatı belirlerseniz, tedarikçilerden (faturalar veya faturalar) belgeleri tahmine eklemek gerekir.

 4. Yapılan iş fiyatları.

 5. Düzeltme faktörleri belirtilmelidir. Bu gösterge, yapı malzemelerinin ve hizmetlerin fiyatının ne kadar artabileceğini gösterir. Değer göstergelerinin büyümesinin nedenlerini kanıtladığınızdan emin olun.

 6. Dokümanın sonunda, müşterinin onarım işi için ödemesi gereken toplam tutar gösterilir.

Düzeltme faktörlerini ve toplam onarım işinin tahmini maliyetini gösteren, oluklu tavanın (örneğin) çatısına ilişkin tahminin bir bölümünü gösteren aşağıdaki fotoğrafa dikkat edin.

Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Profilli
kaplı çatının onarımı için tahmin edilenler ilginç olabilir! Makalede bu bağlantıyı izleyin inşaatın ilerlemesi üzerinde doğru kontrol hakkında bilgi edinin - teknik denetim .

Ve sonuncusu. Tahmini - yasama yükünü taşıyan bir belge. Bu nedenle, iki taraftan imzalanır: müşteri ve yüklenici. İlki, belgede neyin görüntülendiğine ve buna göre fiyata katılır. İkincisi - bu hizmetin sunulmasını istediği iş türünü, hacimlerini ve paralarını sunar. Yüklenici herhangi bir işlem gerçekleştiremez ancak bunun için ödeme aldıysa, bir tahmine ve sözleşmeye dayanarak mahkemeye getirilebilir.

Özel mülk sahiplerinin hepsinin işin üreticisinden bir tahmin gerektirmediğini ekliyoruz. Ve bu, çatı yapısının onarımı için ayrılan bütçenin fazla harcamalarına yol açabilecek büyük bir hatadır. Yapım süreçlerinin yerine getirilmediğini veya kalitesiz uygulanmasının bu belge olmadan kanıtlanması pratik olarak imkansız olacaktır.

Sunulan makalenin diğer olumlu yönleri de var:

 • nesnel olarak tahmin edersin gelecekteki onarımların karmaşıklığını;

 • Maliyet aşımları veya kıtlıklar olmadan gerekli yapı malzemelerini elde etmek için

  > tam , tüm süreci baştan sona planlamak için

 • uzmanlığı .

Çatının onarımı için tahminler: çizimin temelleri ve kuralları

Tahmini, malzeme, zaman ve çaba için gereken maliyetleri belirler.

Katlanmış bir çatı için yapılan tahminin bir örneğini gösterelim. evde İçinde ne gösterilmeli? İlki, onarılması gereken çatı örtüsünün alanıdır. Ayrıca 1 m² başına sac veya resim katlama çatı maliyeti.Bağlantı elemanlarının sayısını da eklediğinizden emin olun.

Makas sistemini veya çıtayı tamir etmek gerekirse, ne kadar kereste değiştirileceğini veya tamir edileceğini ve ayrıca onarım servisinin maliyetini belirtin. Çatı ısı yalıtımlı ise, yalıtım keki onarımı ile ilgili çalışmalar tahminde bulunacaktır.

Özel bir evin çatısının onarımı için yapılan tahminlerde, yüklenicinin ek maliyetlerini kısmen karşılayan, planlanan tasarrufları ve genel masrafları belirttiğinizden emin olun. Ve sonunda, tahmini olarak adlandırılan ödenecek toplam tutarı görüntüler.

Genel olarak, özel bir bilgiye sahip olmadan bir tahmin yapmak mümkün değildir. Bu nedenle, örneğin, bir uzmanın yumuşak bir çatı onarımı için nasıl bir tahminde bulunacağını gösteren bir videoyu izlemek isteriz:

Bu ilginç olabilir! Aşağıdaki bağlantıdaki makalede, orijinal ağaç evi hakkında bilgi edinin.

Konuyla ilgili sonuç

Onarım çalışmaları için tahminler - bu etkinlik için ayrılan bütçeyi onaylayan bir belge. Ödeme temeli, anlaşmazlıkların temeli. Bu nedenle, herhangi bir kağıdı, özellikle de tahminleri ve sözleşmeyi imzalamadan önce müşteri bunları anlamalıdır. Yani, her iki belgeyi de okumadan imzalayamazsınız. Son miktara özellikle dikkat edildi. Size yakışırsa, o zaman sorun yok.

Arama

İlgili Makaleler